Predstavitev društva

Spoštovane upokojenke in upokojenci. Leto je naokoli čas je, da vam predstavim vse dejavnosti, ki so se odvijale v našem društvu v preteklem letu.
Kot vsako leto se v začetku leta prične s pobiranjem članarine, ki naj bi bila pobrana do konca meseca marca. Z novim letom smo pričeli tudi z izdajo upokojenskih bonitetnih vozovnic za upokojence in upokojenke. Odziv je bil neverjetno velik, saj smo izdali blizu 1000 avtobusnih vozovnic.

V letu 2015 smo pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, ki nam ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V tem letu smo pričeli z izdajo našega glasila, ki izhaja dvakrat letno, tako imenovani » PENZIONIST«.

Izvedli smo več izletov v različne kraje, ter organizirali trikratno letovanje na morju za naše člane. Kot vsako leto se naši prostovoljci ob začetku šolskega leta ,pomagajo policiji pri varovanju in varni poti prvošolčkov v prvem tednu šolskega leta. V mesecu maju smo organizirali tudi tečaj za starejše voznike, ki je bil izveden v prostorih društva. V juniju smo izvedli v okviru PZDU – Pokrajinske zveze Zasavje meddruštveno srečanje Zasavskih upokojencev v Radečah. Organizirali smo tudi tečaj plesa za starejše, ki se je pričel v začetku decembra 2015 v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje ob Savi.

PROSTOVOLJCI

Prostovoljcev skupaj v letu 2015 je bilo 42, opravili so 3.341 ur. Projekt »STAREJŠI ZA STAREJŠE« teče že trinajsto leto.

V letu 2015 smo pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, ki nam ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ŠPORT

Šah, kegljanje, streljanje, pohodništvo, ribištvo. Vsi so bili v navedenih dejavnostih zelo uspešni in redno dosegajo lepe rezultate. Strelci so bili v preteklem letu na republiškem tekmovanju, ki je potekalo v Slovenskih Konjicah in so zasedli peto mesto.

STANOVANJSKA PROBLEMATIKA

Pomankanje stanovanj za upokojence je že kronično, saj so zahteve – prošnje za stanovanja velike, ki pa jih vsem prosilcem ne moremo zagotoviti v primernem času, saj nekateri čakajo tudi do pet let..

V preteklem letu smo razrešili samo en primer. Problem je tudi ta, da v teh stanovanjih živijo večinoma posamezne osebe in so v nekaterih primerih stanovanja prevelika in tudi predraga za posameznike. Nekateri prosilci jih zato odklanjajo in želijo manjša stanovanja. Včasih prihaja do zelo neprijetnih situacij, predvsem pri zamenjavi med posameznimi stanovanji.

Vaši predlogi in pobude so dobrodošle, ki bodo prispevale k boljšemu delu v društvu.