Test

Test2

PROGRAM DEJAVNOSTI DRUŠTVA UPOKOJENCEV V I POLLETJU 2019

JANUAR – Koline v Zaloki

FEBRUAR– Pobiranje članarine Izlake, Kisovec

MAREC – Praznovanje 8. marca, dan žena – kje?

APRIL – Ekskurzija – Martjanci – Prekmurje

MAJ – Bela krajina – vinska vigred – Metlika

Junij – Letovanje v hotelu Delfin Izola, srečanje zasavskih upokojencev – kje?

TEČAJ ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU

Vabljeni na brezplačni  tečaj SOŽITJE za večjo varnost v cestnem prometu, ki je namenjen starejšim voznikom in voznicam.

KDAJ IN KJE?  13. november 2018 ob 9.00 uri v sejni sobi Društva upokojencev Zagorje ob Savi.  Prijave sprejemamo na tel. 031 374 052 ali email duzagorje@gmail.com.

NAPOVED DOGODKOV V DRUGEM POLLETJU 2018

JULIJ – letovanje na Pohorju pri Andreju

AVGUST – piknik pri Andreju na Pohorju

SEPTEMBER – Ptujski grad, srečanje zamejskih upokojencev v Pliberku – Avstrija

OKTOBER – trgatev pri Jancu, obiranje mandarin v dolini Neretve

NOVEMBER – martinovanje pri Jancu na Studencu

DECEMBER – silvestrovanje? Bo! Kje? bolj blizu

ŠPORTNA REKREACIJSKA DEJAVNOST

V OKVIRU OBČINSKEGA PRAZNIKA 9. AVGUSTA BOMO SODELOVALI V KEGLJANJU IN ŠAHU.

SREČANJE ZASAVSKIH UPOKOJENCEV

Društvo upokojencev Zagorje ob Savi vabi v petek, 01.06.2018, na srečanje zasavskih upokojencev. Srečanje bo  na bazenskem  kompleksu Aquaroma v Rimskih Toplicah.

Program druženja na bazenskem kompleksu

     prihod na prizorišče od 10,00 do 11,00 ure

     od  11,00 do 11,30 ure malica- telečja obara

     po 12,00 uri kratek kulturni program – 30 do 45 minut

od 14,00 do 14,30 kosilo (sv.pečenka, puran dunajski, pražen krompir,zdrobov hrustavec s sirom, zelenjava, mešana solata, sladica. Pri kosilu vino, sok in radenska ali malo pivo.

Na prizorišču bo postavljen šotor, srečanje bo v vsakem vremenu. Za dobro razpoloženje bo poskrbljeno, zagotovljen je narodno zabavni ansambel. 

Prijave sprejemamo v društvu upokojencev do 23.05.2018

Vabilo na ekskurzijo v Žalec

Društvo upokojencev Zagorje ob Savi vabi na ekskurzijo v torek, 15.maja v Žalec.

Ogled fontane piv Zeleno zlato, ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, čokoladni Atelje Dobnik.

Kosilo v gostišču Slovan Vransko. Odhod z glavne avtobusne postaje ob 8,00 uri.

OBČNI ZBOR DRUŠTVA

VABIMO VAS NA LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV, KI BO V ČETRTEK 22.03.2018 OB 16 URI V SEJNI SOBI GASILSKEGA DOMA ZAGORJE-MESTO, KIDRIČEVA 11 (BIVŠA KOŠIRJEVA HIŠA).

VLJUDNO VABLJENI

PROGRAM DRUŠTVA UPOKOJENCEV ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ

AKTIVNOSTI V DRUŠTVU SO RAZDELJENE PO SEKCIJAH:

 • EKSKURZIJE IN DRUŽABNA SREČANJA
 • ŠPORTNO-REKREACIJSKA DEJAVNOST
 • SREČANJE (ČE BO) V OKVIRU ZVEZE DRUŠTEV SLOVENIJE V ZASAVJU
 • KULTURNO-IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST, RAČUNALNIŠTVO, TEČAJ ZA STAREJŠE VOZNIKE
 • PROJEKT “POMOČ STAREJŠIH STAREJŠIM” NADGRADNJA PROJEKTA
 • STROKOVNA PREDAVANJA (POLJUBNE TEME)
 1. EKSKURZIJE IN DRUŽABNE PRIREDITVE

JANUAR         UPAJMO, DA BOMO ZDRAVI ZAKORAKALI V NOVO LETO IN SE UDELEŽILI KOLIN

FEBRUAR      POBIRANJE ČLANARINE IZLAKE, KISOVEC

MAREC           DAN ŽENA 8.MAREC BOMO ZOPET PRAZNOVALI, KJE?

APRIL             PREDVIDENO LETOVANJE NA POHORJU

MAJ                 IZLET MARJANCI-PREKMURJE, SAVINJSKA-ŽALEC

JUNIJ              LETOVANJE NA MORJE V IZOLO- HOTEL DELFIN OD 09.06.- 16.06.2018, ZA SREČANJE

UPOKOJENCEV SLOVENIJE ŠE NIMAMO PODATKA. SREČANJE PZDU ZASAVJE V RADEČAH 20.06.2018.

JANUAR, FEBRUAR,MAREC: 1. SREDA V MESECIH DRUŠTVO POSLUJE POPOLDAN OD 14-16 URE.

2. ŠPORTNA REKREACIJSKA DEJAVNOST

KEGLANJE, STRELJANJE,RIBOLOV, ŠAH,POHODNIŠTVO, SMUČANJE

 

 

 

SKLAD VZAJEMNE SAMOPOMOČI

Namen VS ,je, da na načelu solidarnosti zagotovi ob smrti člana kritje pogrebnih stroškov do zneska, ki ga določa UO ZDUS na predlog UO VS.

Član VS je lahko le član društva upokojencev. Član VS ne more postati tisti, ki je starejši od 70 let.

Ko član VS preneha biti član  društva upokojencev, mu hkrati preneha tudi  članstvo VS in nima pravice do vračila vplačanih prispevkov.

Zahtevek za iplačilo posmrtnine se lahko vloži najpozneje v dvanajstih (12) mesecih od dneva smrti člana VS. Če po preteku dvanajstih (12) mesecev ni bil predložen dokument, pravica do posmrtnine ugasne.

VS mora posmrtnino izplačati v tridesetih dneh od dneva predložitve dokazil.

SKLAD POSMRTNINSKE SAMOPOMOČI

SPS ima lastne izvoljene organe in lastni nadzorni odbor in deluje v okviru Društva upokojencev Zagorje ob Savi. Sklad je bil ustanovljen z namenom, da na podlagi pogojev, nanašajočih se na letna vplačila, izplača posmrtnino tistemu, ki mu jo je član namenil (mrliški list).

Namen sklada je, da po načelu solidarnosti zagotovi svojcem, ob smrti člana, delno kritje pogrebnih stroškov zneska. Pogoj, da upokojenec ostane član SPS tudi po upokojitvi, je članstvo v Društvu upokojencev Zagorje ob Savi.

Sprejem novih članov je odvisen od njihove starosti:

 • do starosti 60 let vplačajo člani ob pristopu normalno dogovorjeno letno članarino za tekoče leto
 • nad 60 leti pa se pri vstopu plača za vsako leto nad 60 let dodatno članarino tekočega leta za vsako leto starosti
 • maksimalno možna starost za pristop novega člana je do 70 let

V primeru, da član v tekočem letu ni plačal članarine do konca leta jo lahko plača za nazaj najkasneje do konca naslednjega leta.

Članstvo v Skladu preneha:

S smrtjo člana, z izstopom  člana, s črtanjem iz članstva, če član ne poravna v preteku dveh let svoje obveznosti.

IZPLAČEVANJE POSMRTNINE

Pravico do posmrtnine pridobi svojec člana Sklada, če ima le-ta poravnane vse obveznosti do Sklada, pod naslednjimi pogoji:

 • Po 1 letu članstva        – če je bil član ob vključevanju star do 50 let
 • Po 2 letih članstva      – če je bil član ob vključevanju star od 50-60 let
 • Po 3 letih članstva      – če je bil član ob vključevanju star od 60-65 let
 • Po 4 letih članstva      – če je bil član ob vključevanju star od 65-70 let
 • Po 5 letih stalnega bivanja v Občini Zagorje ob Savi, pod istimi starostnimi pogoji in da je vsa ta leta redno plačeval članarino.

Pravico do posmrtnine po umrlemu članu Sklada, dokažejo svojci ali upravičenec, z izpiskom umrlih iz matične knjige umrlih in z dokazili o tem, da je umrli član Sklada in je imel poravnane vse obveznosti do Sklada. Rok izplačila ob predložitvi mrliškega lista.

Delovanje Sklada nadzoruje Nadzorni odbor Sklada v sestavi:

Dva člana- predstavnika delodajalcev

En član – predstavnik Društva upokojencev Zagorje ob Savi

 

 

 

 

Top