Obvestilo o pobiranju članarine za leto 2020

Obveščamo vas, da bomo v Društvu upokojencev Zagorje ob Savi pričeli, pobirati članarino za leto 2020 v ponedeljek, dne 06.01.2020.

ČLANARINA ZNAŠA

ZA DRUŠTVO 9 EUR

ZA POSMRTNINSKO SOLIDARNOSTNI SKLAD 18 EUR

ZA VZAJEMNI SKLAD 12 EUR

SKUPAJ= 39 EUR

IZPLAČILO POSMRTNINSKEGA SKLADA DU 500 EUR

IZPLAČILO VZAJEMNEGA POSMR.SKLADA 180 EUR

PROGRAM DEJAVNOSTI DRUŠTVA UPOKOJENCEV ZAGORJE OB SAVI V LETU 2020

AKTIVNOSTI V DRUŠTVU SO RAZDELJENE PO SEKCIJAH;

  1. EKSKURZIJE IN DRUŽABNA SREČANJA
  2. ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST
  3. SREČANJE V OKVIRU ZVEZE DRUŠTEV SLOVENIJE V ZASAVJU
  4. KULTURNO – IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST, RAČUNALNIŠTVO, TEČAJ ZA STAREJŠE VOZNIKE IN PEŠCE
  5. PROJEKT “POMOČ STAREJŠIH STAREJŠIM” NADGRADNJA PROJEKTA MERJENJE PRITISKA IN SLADKORJA (ENKRAT MESEČNO)
  6. STROKOVNA PREDAVANJA (POLJUBNE TEME)

EKSKURZIJE IN DRUŽABNE PRIREDITVE V 1. POLLETJU 2020

JANUAR – Koline v Zaloki

FEBRUAR – Pobiranje članarine Kisovec, Izlake

MAREC – Praznovanje 8. marca, dan žena- kje?

MAJ – Bela krajina – vinska vigred – Metlika

JUNIJ – Letovanje v hotelu Delfin Izola

ZGODILO SE JE V 2.POLLETJU 2019

ŠPORTNE AKTIVNOSTI -Ribolov, Keglanje, Strelci,

Društvo upokojencev Zagorje ob Savi ser je udeležilo Državnih športnih iger v lovu rib s plovcem v organizaciji društev upokojencev Slovenije. Igre so potekale na Šmartinskem jezeru. Kot posameznik je bil državni prvak za leto 2019 pri ZDUS g. Marjan Klančišar iz Zasavske pokrajinske zveze. Iz Zasavske pokrajinske zveze je Društvo upokojencev Zagorje ob Savi zasedlo 5. mesto v sestavi: Franc Poglajen, Marjan Klančišar, Dominik Povše in Zdravko Rebernak.

Na državnem tekmovanju v kegljanju, ki je bilo 19.09.2019 v Ljubljani, so upokojenci Zagorje ob Savi osvojili peto mesto.

Državno tekmovanje društev upokojencev Slovenije v streljanju z zračno puško v moški konkurenci je potekalo v soboto, 14. septembra 2019, v Trzinu, Pomerili so se strelci iz 19 društev. Naši upokojenci Zagorje ob Savi so zasedli petnajsto mesto.

MEDNARODNO SREČANJE DU ZAGORJE OB SAVI V PLIBERKU

Upokojenci smo se udeležili 27, srečanja upokojencev Slovenije in zamejske Koroške v Pliberku. Letos se je srečanja udeležilo nekaj novih društev Slovenije, tako je bilo tudi več nastopajočih.

PREVENTIVNI DOGODEK V DU ZAGORJE OB SAVI

Kot vrsto let je Društvo upokojencev Zagorje ob Savi tudi letos, 19, novembra 2019, organiziralo preventivni dogodek za seniorje in upokojence. Udeležilo se je osemnajst slušateljev v prostorih društva. Uvodni nagovor in osvežitev znanj pravil cestnega prometa je imel predstavnik AVP g. Sebastjan Turk.

Poročilo o izvedbi preventivne delavnice – pešci varni v prometu

Delavnice se je udeležilo 27 udeležencev med katerimi so bili tudi: Matej Drobež- Direktor Občinske uprave občine Zagorje ob Savi, Janez Malovrh- Predsednik Zasavske PZDU, Boris Grošelj sekretar Sveta za preventivo in varnost v prometu občine Zagorje ob Savi, Berta Flisek vodja policijskega okoliša v PP Zagorje. Delavnico je vodil Branko Suhadolnik Predsednik komisije za tehnično kulturo ZDUS. V programu sta poleg Branka Suhadolnika sodelovala še Boris Grošelj in Berta Flisek. Delavnico je organiziralo Društvo upokojencev Zagorje ob Savi.

PREVENTIVNA DELAVNICA

Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju z Društvom upokojencev Zagorje ob Savi vabi v se člane in druge starejše zainteresirane, da se udeležijo preventivne delavnice

“STAREJŠI PEŠCI VARNI V PROMETU” ki bo potekala v petek, 08.11.2019 s pričetkom ob 10,00 v prostorih Društva upokojencev Zagorje ob Savi. Prosimo, da prijavite udeležbo.

Program za večjo varnost v cestnem prometu

Preventivni dogodek za upokojence dne, 19.11.2019 od 9:30 – 13: ure v prostorih Društva upokojencev Zagorje ob Savi.

Organizatorji : Agencija RS za varnost prometa, DARS, Generalna policijska uprava, Rdeči križ Slovenije, Združenje Fortox, Zveza društev upokojencev Slovenije.

Program

Uvodni nagovor predstavnika AVP, osvežitev znanj pravil cestnega prometa, varna vožnja po avtocest in hitri cesti, praktične izkušnje policije, svetovanje o zdravstvenih kriterijih za vožnjo, temeljni postopki oživljanja, ter svetovalna vožnja z ocenjevalci na vozniškem izpitu.

Preventivni dogodek jed brezplačen. VLJUDNO VABLJENI!

NAPOVED DOGODKOV V 2. POLLETJU 2019 ZA MESEC NOVEMBER, DECEMBER

NOVEMBER – MARTINOVANJE PRI JANCU, PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU- STAREJŠI VOZNIKI

DECEMBER – SILVESTROVALI BOMO NA ENI BLIŽNJI DESTINACIJI

PROGRAM DEJAVNOSTI DRUŠTVA UPOKOJENCEV V I POLLETJU 2019

JANUAR – Koline v Zaloki

FEBRUAR– Pobiranje članarine Izlake, Kisovec

MAREC – Praznovanje 8. marca, dan žena – kje?

APRIL – Ekskurzija – Martjanci – Prekmurje

MAJ – Bela krajina – vinska vigred – Metlika

Junij – Letovanje v hotelu Delfin Izola, srečanje zasavskih upokojencev – kje?

TEČAJ ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU

Vabljeni na brezplačni  tečaj SOŽITJE za večjo varnost v cestnem prometu, ki je namenjen starejšim voznikom in voznicam.

KDAJ IN KJE?  13. november 2018 ob 9.00 uri v sejni sobi Društva upokojencev Zagorje ob Savi.  Prijave sprejemamo na tel. 031 374 052 ali email duzagorje@gmail.com.

NAPOVED DOGODKOV V DRUGEM POLLETJU 2018

JULIJ – letovanje na Pohorju pri Andreju

AVGUST – piknik pri Andreju na Pohorju

SEPTEMBER – Ptujski grad, srečanje zamejskih upokojencev v Pliberku – Avstrija

OKTOBER – trgatev pri Jancu, obiranje mandarin v dolini Neretve

NOVEMBER – martinovanje pri Jancu na Studencu

DECEMBER – silvestrovanje? Bo! Kje? bolj blizu

ŠPORTNA REKREACIJSKA DEJAVNOST

V OKVIRU OBČINSKEGA PRAZNIKA 9. AVGUSTA BOMO SODELOVALI V KEGLJANJU IN ŠAHU.

Top