NAPOVED DOGODKOV V 2. POLLETJU 2019 ZA MESEC NOVEMBER, DECEMBER

NOVEMBER – MARTINOVANJE PRI JANCU, PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU- STAREJŠI VOZNIKI

DECEMBER – SILVESTROVALI BOMO NA ENI BLIŽNJI DESTINACIJI

PROGRAM DEJAVNOSTI DRUŠTVA UPOKOJENCEV V I POLLETJU 2019

JANUAR – Koline v Zaloki

FEBRUAR– Pobiranje članarine Izlake, Kisovec

MAREC – Praznovanje 8. marca, dan žena – kje?

APRIL – Ekskurzija – Martjanci – Prekmurje

MAJ – Bela krajina – vinska vigred – Metlika

Junij – Letovanje v hotelu Delfin Izola, srečanje zasavskih upokojencev – kje?

TEČAJ ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU

Vabljeni na brezplačni  tečaj SOŽITJE za večjo varnost v cestnem prometu, ki je namenjen starejšim voznikom in voznicam.

KDAJ IN KJE?  13. november 2018 ob 9.00 uri v sejni sobi Društva upokojencev Zagorje ob Savi.  Prijave sprejemamo na tel. 031 374 052 ali email duzagorje@gmail.com.

NAPOVED DOGODKOV V DRUGEM POLLETJU 2018

JULIJ – letovanje na Pohorju pri Andreju

AVGUST – piknik pri Andreju na Pohorju

SEPTEMBER – Ptujski grad, srečanje zamejskih upokojencev v Pliberku – Avstrija

OKTOBER – trgatev pri Jancu, obiranje mandarin v dolini Neretve

NOVEMBER – martinovanje pri Jancu na Studencu

DECEMBER – silvestrovanje? Bo! Kje? bolj blizu

ŠPORTNA REKREACIJSKA DEJAVNOST

V OKVIRU OBČINSKEGA PRAZNIKA 9. AVGUSTA BOMO SODELOVALI V KEGLJANJU IN ŠAHU.

SKLAD VZAJEMNE SAMOPOMOČI

Namen VS ,je, da na načelu solidarnosti zagotovi ob smrti člana kritje pogrebnih stroškov do zneska, ki ga določa UO ZDUS na predlog UO VS.

Član VS je lahko le član društva upokojencev. Član VS ne more postati tisti, ki je starejši od 70 let.

Ko član VS preneha biti član  društva upokojencev, mu hkrati preneha tudi  članstvo VS in nima pravice do vračila vplačanih prispevkov.

Zahtevek za iplačilo posmrtnine se lahko vloži najpozneje v dvanajstih (12) mesecih od dneva smrti člana VS. Če po preteku dvanajstih (12) mesecev ni bil predložen dokument, pravica do posmrtnine ugasne.

VS mora posmrtnino izplačati v tridesetih dneh od dneva predložitve dokazil.

SKLAD POSMRTNINSKE SAMOPOMOČI

SPS ima lastne izvoljene organe in lastni nadzorni odbor in deluje v okviru Društva upokojencev Zagorje ob Savi. Sklad je bil ustanovljen z namenom, da na podlagi pogojev, nanašajočih se na letna vplačila, izplača posmrtnino tistemu, ki mu jo je član namenil (mrliški list).

Namen sklada je, da po načelu solidarnosti zagotovi svojcem, ob smrti člana, delno kritje pogrebnih stroškov zneska. Pogoj, da upokojenec ostane član SPS tudi po upokojitvi, je članstvo v Društvu upokojencev Zagorje ob Savi.

Sprejem novih članov je odvisen od njihove starosti:

  • do starosti 60 let vplačajo člani ob pristopu normalno dogovorjeno letno članarino za tekoče leto
  • nad 60 leti pa se pri vstopu plača za vsako leto nad 60 let dodatno članarino tekočega leta za vsako leto starosti
  • maksimalno možna starost za pristop novega člana je do 70 let

V primeru, da član v tekočem letu ni plačal članarine do konca leta jo lahko plača za nazaj najkasneje do konca naslednjega leta.

Članstvo v Skladu preneha:

S smrtjo člana, z izstopom  člana, s črtanjem iz članstva, če član ne poravna v preteku dveh let svoje obveznosti.

IZPLAČEVANJE POSMRTNINE

Pravico do posmrtnine pridobi svojec člana Sklada, če ima le-ta poravnane vse obveznosti do Sklada, pod naslednjimi pogoji:

  • Po 1 letu članstva        – če je bil član ob vključevanju star do 50 let
  • Po 2 letih članstva      – če je bil član ob vključevanju star od 50-60 let
  • Po 3 letih članstva      – če je bil član ob vključevanju star od 60-65 let
  • Po 4 letih članstva      – če je bil član ob vključevanju star od 65-70 let
  • Po 5 letih stalnega bivanja v Občini Zagorje ob Savi, pod istimi starostnimi pogoji in da je vsa ta leta redno plačeval članarino.

Pravico do posmrtnine po umrlemu članu Sklada, dokažejo svojci ali upravičenec, z izpiskom umrlih iz matične knjige umrlih in z dokazili o tem, da je umrli član Sklada in je imel poravnane vse obveznosti do Sklada. Rok izplačila ob predložitvi mrliškega lista.

Delovanje Sklada nadzoruje Nadzorni odbor Sklada v sestavi:

Dva člana- predstavnika delodajalcev

En član – predstavnik Društva upokojencev Zagorje ob Savi

 

 

 

 

Brezplačni tečaj za starejše voznike

Društvo upokojencev Zagorje ob Savi v sodelovanju z ZDUS, DARS in AVP organizira brezplačni tečaj za starejše voznike. Tečaj bo potekal v torek, 07.novembra 2017, od 9,00 ure do predvidoma 14,00 ure v prostorih Društva upokojencev Zagorje ob Savi.

Prijave v Društvu upokojencev Zagorje ob Savi, Ulica talcev 1C.   

 

Dobrodošli!

Dobrodošli na spletni strani Društva upokojencev Zagorje ob Savi. Na tej strani boste informirani o tekočih, prihajajočih ter preteklih aktivnostih našega društva. Prav tako, si boste lahko ogledali fotografije društvenih aktivnostih.

Veseli nas Vaš obisk. Veseli bomo tudi komentarjev, kritik, ter pohval, saj bomo lahko le tako spletno stran še izboljšali ter dopolnili informacije, ki jih pogrešate.

Top