NAPOVED DEJAVNOSTI IN DOGODKOV V LETU 2021

PROGRAM DEJAVNOSTI DRUŠTVA BOMO LAHKO REALIZIRALI, ČE NAM BO SITUACIJA GLEDE COVID-19 TO DOPUŠČALA

POBIRANJE ČLANARINE KISOVEC, IZLAKE V MESECU FEBRUARJU

ČLANARINA ZNAŠA

ZA DRUŠTVO 10 EUR
ZA POSMRTNINSKO SOLIDARNOSTNI SKLAD 18 EUR
ZA VZAJEMNI SKLAD 12 EUR
SKUPAJ 40 EUR

IZPLAČILO VZAJEMNEGA POSMRTNINSKEGA SKLADA ZDUS 180 EUR
IZPLAČILO POSMRTNINSKEGA SKLADA DU 500 EUR

EKSKURZIJE IN DRUŽABNE PRIREDITVE

JANUAR: UDELEŽILI SE BOMO KOLIN V ZALOKI
FEBRUAR: STROKOVNA PREDAVANJA
MAREC: DAN ŽENA – 8. MAREC BOMO ZOPET PRAZNOVALI. KJE?
APRIL: EKSKURZIJA
MAJ: BELA KRAJINA – METLIŠKA VIGRED
JUNIJ: LETOVANJE NA MORJU V IZOLI- HOTEL DELFIN, OD 10.06. 2021 DO 17.06.2021

URADNE URE DU Zagorje ob Savi v 1. polletju 2021

JANUAR – APRIL
Ponedeljek, sreda, petek: od 8. do 11. ure
MAJ – JUNIJ
2 X tedensko
Ponedeljek, sreda: od 8. do 11. ure
Petek zaprto