Obvestilo o pobiranju članarine za leto 2020

Obveščamo vas, da bomo v Društvu upokojencev Zagorje ob Savi pričeli, pobirati članarino za leto 2020 v ponedeljek, dne 06.01.2020.

ČLANARINA ZNAŠA

ZA DRUŠTVO 9 EUR

ZA POSMRTNINSKO SOLIDARNOSTNI SKLAD 18 EUR

ZA VZAJEMNI SKLAD 12 EUR

SKUPAJ= 39 EUR

IZPLAČILO POSMRTNINSKEGA SKLADA DU 500 EUR

IZPLAČILO VZAJEMNEGA POSMR.SKLADA 180 EUR