PROGRAM DEJAVNOSTI DRUŠTVA UPOKOJENCEV ZAGORJE OB SAVI V LETU 2020

AKTIVNOSTI V DRUŠTVU SO RAZDELJENE PO SEKCIJAH;

  1. EKSKURZIJE IN DRUŽABNA SREČANJA
  2. ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST
  3. SREČANJE V OKVIRU ZVEZE DRUŠTEV SLOVENIJE V ZASAVJU
  4. KULTURNO – IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST, RAČUNALNIŠTVO, TEČAJ ZA STAREJŠE VOZNIKE IN PEŠCE
  5. PROJEKT “POMOČ STAREJŠIH STAREJŠIM” NADGRADNJA PROJEKTA MERJENJE PRITISKA IN SLADKORJA (ENKRAT MESEČNO)
  6. STROKOVNA PREDAVANJA (POLJUBNE TEME)

EKSKURZIJE IN DRUŽABNE PRIREDITVE V 1. POLLETJU 2020

JANUAR – Koline v Zaloki

FEBRUAR – Pobiranje članarine Kisovec, Izlake

MAREC – Praznovanje 8. marca, dan žena- kje?

MAJ – Bela krajina – vinska vigred – Metlika

JUNIJ – Letovanje v hotelu Delfin Izola