Program za večjo varnost v cestnem prometu

Preventivni dogodek za upokojence dne, 19.11.2019 od 9:30 – 13: ure v prostorih Društva upokojencev Zagorje ob Savi.

Organizatorji : Agencija RS za varnost prometa, DARS, Generalna policijska uprava, Rdeči križ Slovenije, Združenje Fortox, Zveza društev upokojencev Slovenije.

Program

Uvodni nagovor predstavnika AVP, osvežitev znanj pravil cestnega prometa, varna vožnja po avtocest in hitri cesti, praktične izkušnje policije, svetovanje o zdravstvenih kriterijih za vožnjo, temeljni postopki oživljanja, ter svetovalna vožnja z ocenjevalci na vozniškem izpitu.

Preventivni dogodek jed brezplačen. VLJUDNO VABLJENI!